Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

na 2017 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-08-17 Symbol:  ogłoszenie 6/2017
ogłoszenie o naborze członka do komisji konkursowej - opieka nad dzięćmi do lat 3
2017-08-04 Symbol:  ogł 5/2017
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3
2017-06-07 Symbol:  ogł 4/2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Wyry
2017-03-09 Symbol:  ogł kom 3/2017
zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób i rodzin
2017-02-27 Symbol:  ogł 2/2017
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
2017-01-05 Symbol:  ogł 1/2017
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry
2016-12-28 Symbol:  ogł 8/2016
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
2016-12-16 Symbol:  ogł 7/2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2016-12-14 Symbol:  ogł 6/2016
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3
2016-12-05 Symbol:  ogł 5/2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wyry
Licznik odwiedzin: 11386504 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony