Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Jednostki organizacyjne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres
ul. Główna 107
43-175 Wyry
Kontakt
Telefon
32 2187274,  32 3230238
e-mail
gops@gopswyry.eu
Strona internetowa
BIP jednostki
Godziny pracy
poniedziałek:                godz.7.30-17.00
wtorek, środa, czwartek: godz.7:30-15:30 
piątek:                         godz.7.30:00 -14:00
Kierownik
Alicja Gugała - Gołąbiewska
Pracownicy socjalni
* Jadwiga Surzyn - starszy pracownik socjalny
zakres czynności : świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe
* Joanna Mizia - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
zakres czynności : świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe
* Katarzyna Kopańska  - główna księgowa      
zakres czynności : księgowość
* Elżbieta Długajczyk - starsza księgowa      
zakres czynności : księgowość, płace
* Ewa Jeleń - opiekunka
zakres czynności : usługi opiekuńcze
* Barbara Jarmoła - opiekunka
zakres czynności : usługi opiekuńcze
* Irena Kost - opiekunka
zakres czynności : usługi opiekuńcze
* Jadwiga Harupa - specjalista pracy socjalny
* Anna Łożańska - aspirant pracy socjalnej
* Tomasz Rybok - specjalista pracy socjalnej
* Przemysław Ryszka - specjalista pracy socjalnej
* Magdalena Kogut - pracownik socjalny
Zadania
Ośrodek wykonuje zadania zlecone poprzez: 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń, 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej, 4. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego, 5. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków, 6. pokrywanie świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z rent socjalnych. Do zadań własnych zalicza się: 1. udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezrobotnym, 2. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 3. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 4. praca socjalna, 5. sprawienie pobrzebu  w tym osobm bezdomnym,   
Pliki
- Statut GOPS33,50 kB
- Statut GOPS wersja HTML39,40 kB
- Oświadczenie o stanie majątkowym - poufne40,23 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2006 r. p. Harupa2,71 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2006 r. p. Rybok787,13 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2006 r. kierownik968,42 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2007 r. p. Harupa1,37 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2007 r. p. Rybok2,26 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Kierownik630,79 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2008 r. p. Harupa996,21 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2008 r. p. RYBOK854,00 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Kierownik333,83 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2008 r. p. Rybok249,33 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2008 r. p. Ryszka - 30 dni od daty upoważnienia do wyd decyzji1,14 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2009 r. p. Ryszka238,54 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2009 r. p. Rybok238,54 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Kierownik226,79 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. Ryszka1,01 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. Rybok213,02 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Kierownik215,09 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2011 r. p. Ryszka1,33 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2011 r. p. Rybok1,39 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2011 r. Kierownik1,40 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2012 r. Kierownik93,52 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2012 r. p. Rybok878,00 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2012 r. p. Ryszka861,81 kB
- Ogłoszenie o naborze partnera do realizacji projektu systemowego na lata 2014-201561,00 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Kierownik95,12 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2013 r. p. Rybok942,89 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2013 r. p. Ryszka925,26 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2014 r. kierownik1,57 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2014 r. p. Rybok1,62 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2014 r. p. Ryszka1,61 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2015 r. kierownik1,48 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2015 r. p. Rybok1,45 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2015 r. p. Rybok-korekta1,46 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kierownik1,49 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2016 r. p. Rybok1,44 MB
- Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Gostyni31,50 kB
- Wyniki naboru na stanowisko Wychowawcy Swietlicy Środowiskowej w Gostyni14,96 kB
- Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kierownik1,47 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2017 r. p. Rybok1,42 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Kierownik1,52 MB
- Oświadczenie majątkowe za 2018 r. p. Rybok1,44 MB
- Oświadczenie majątkowe p. Łożańska - 30 dni od upoważnienia do wyd. dec.1,49 MB
- Oświadczenie majątkowe p. Rybok - w związku z cofnięciem upoważnienia1,47 MB
- Oświadczenie majątkowe p. Mizia - 30 dni od upoważnienia do wyd. dec1,38 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 6 sierpnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10859387 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony