Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2017 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-08 Symbol:  obw 14/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 r.
2017-12-04 Symbol:  obw 13/2017
obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.115.2016 z dnia 27 listopada 2017 r.
2017-12-01 Symbol:  obw 12/2017
obwieszczenie/obwieszczenie Wójta Gminy Wyry w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry
2017-11-13 Symbol:  obw 11/2017
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego nr AB.7012.2.2017 AK z dnia 03.11.2017 r.
2017-10-20 Symbol:  obw 10/2017
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.6.2017.AS2.1 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885 połączenie: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń"
2017-10-16 Symbol:  obw 9/2017
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.115.2016 z dnia 9.10.2017 r. w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK44 do skrzyzowania z DK1 wraz z nadzorem autorskim"
2017-10-02 Symbol:  obw 8/2017
obwieszczenie Wójta Gminy Wyry w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry
2017-10-02 Symbol:  Z 1/2017
Konkurs na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Wyry.
2017-09-15 Symbol:  obw 7/2017
obwieszczenie Starosty Mikołowskiego AB.7012.2.2017.AK dla inwestycji 'przebudowa ciągu drogowego nr 5314 S Powiat Mikołowski"
2017-09-11 Symbol:  obw 6/2017
obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.115.2016 z dnia 01.09.2017 r. - zawieszenie postępowania opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 wraz z nadzorem autorskim
2017-06-05 Symbol:  obw 5/2017
obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.115.2017 z dnia 19.05.2017 r. - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 wraz z nadzorem autorskim
2017-05-24 Symbol:  obw 4/2017
obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.10.2017 z dnia 16.05.2017 r. - budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej
2017-04-13 Symbol:  obw 3/2017
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wyry, w sprawie wejścia gminy Wyry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
2017-03-02 Symbol:  OBW 2/2017
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.115.2016 z dnia 28 lutego 2017 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
2017-02-16 Symbol:  OBW 1/2017
obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wnisków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięzia pn. "Budowa budynku warsztatu blacharsko-lakierniczego naprawy pojazdów samochodowych"
Licznik odwiedzin: 11438868 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony