Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2016 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-01-05 Symbol:  ZP/PN/18/2016/U
Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2017-01-03 Symbol:  ZP/PN/20/2016/U
Przebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni i przebudowa ulicy Wagonowej w Wyrach – odcinek 60 m od bunkra.
2017-01-03 Symbol:  ZP/PN/17/2016/U
Przebudowa i rozbudowa parkingu wokół OSP w Gostyni wraz z izolacją murów fundamentowych budynku OSP.
2016-12-23 Symbol:  ZP/PN/19/2016/U
Uruchomienie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Wyry.
Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych).
2016-10-31 Symbol:  ZP/PP/14/2016/U
Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego – nawierzchnia parkingu.Opis
2016-10-07 Symbol:  ZP/PP/13/2016/U
1. Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni w km 0+120 – 0+355. 2. Zarurowanie fragmentu rowu odwadniającego drogę ul. Kłosa w Gostyni. 3. Przedłużenie miejsc parkingowych przy ul. Bojdoła w Wyrach.
2016-10-06 Symbol:  ZP/PP/12/2016/U
Utwardzenie nawierzchni wjazdu na teren Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków przy ul. Markiela w Wyrach.
2016-10-06 Symbol:  ZP/PP/11/2016/U
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków przy ul. Markiela w Wyrach.
2016-09-01 Symbol:  ZP/PN/9/2016/U
Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry - uzupełnienie Zadania 1.
2016-07-14 Symbol:  ZP/WR/8/2016/U
Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowej w rejonie budowanego budynku zaplecza sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela".
2016-07-04 Symbol:  ZP/PN/7/2016/U
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry.
2016-05-10 Symbol:  ZP/PN/5/2016/U
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry.
2016-05-10 Symbol:  ZP/PN/4/2016/U
Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry.
2016-05-06 Symbol:  ZP/WR/6/2016/U
Wzmocnienie konstrukcji ścian fundamentowych oraz płyty żelbetowej (przepony) w budynku zaplecza sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela.
2016-03-16 Symbol:  ZP/WR/1/2016/U
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych tj. rozbiórka płyty żelbetonowej, usytuowanej w miejscu planowanej budowy budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela wraz z wywozem gruzu, związanych z realizacją zamówienia podstawowego p.n.: Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11387854 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony