Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenie Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2014 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-03-18 Symbol:  ZW 56/2014
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 37/2013 Wójta Gminy Wyry z dnia 8 listopada 2013 wydanego w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realziacji projektu pn. "Przebudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2015-03-18 Symbol:  ZW 55/2014
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 36/2014 Wojta Gminy Wyry z dnia 31 lipca 2014 wydanego w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realziacji projektu pn. "Labolatorium przedsiębiorczości i technologii" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
2015-03-18 Symbol:  ZW 54/2014
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2015-03-18 Symbol:  ZW 53/2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Wyry"
2015-03-18 Symbol:  ZW 52/2014
w sprawie zasad tworzenia projektów uchwał Rady Gminy Wyry i projektów zarządzeń Wójta Gminy Wyry
2015-03-18 Symbol:  ZW 51/2014
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Wyry
2014-12-08 Symbol:  ZW 50/2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach - w rejonie ul. Tysiąclecia-Bojdoła - etap XII oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach - w rejonie ul. Wagonowa-Rubinowa - etap XI. Porjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach dzialania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozowju Obaszrów Wiejskich na lata 2007-2013
2014-12-08 Symbol:  ZW 49/2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ul. Łuczników oraz w Wyrach - ul. Zawodzie i Magazynowa. Porjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach dzialania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozowju Obaszrów Wiejskich na lata 2007-2013
2014-12-05 Symbol:  ZW 48/2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wyry
2014-12-04 Symbol:  ZW 47/2014
w sprawie powołania komisji inwntaryzacyjnej oraz zespolów spisowych
2014-12-04 Symbol:  ZW 46/2014
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
2014-12-04 Symbol:  ZW 45/2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa - etap XI Projekt wspołfinansowany przez UE w ramach dzialania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2014-12-04 Symbol:  ZW 44/2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ul. Łuczników oraz w Wyrach - ul. Zawodzie i Magazynowa Projekt współfinansowany przez UE w ramach działania Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2014-12-04 Symbol:  ZW 43/2014
w sprawie ustalenia stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu na cele usług wieloprofilowych
2014-12-04 Symbol:  ZW 42/2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pulicznego na: Wykonanie robot drogowych w rejonie przejazdu kolejowego PKP linia L169 km 5,397 - ul. Tysiąclecia w Wyrach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 11399817 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony