Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-01-20 Symbol:  18/2011/VI
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010-11-29 Symbol:  UCHXLIX/477/2010
w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wyry oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Wyry z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010-11-29 Symbol:  UCHL/499/2010
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego w Wyrach
2010-11-29 Symbol:  UCHL/498/2010
w sprawie Przyjęcie regulaminu korzystania ze Skate Parku w Wyrach
2010-11-29 Symbol:  UCHL/494/2010
w sprawie nadania nazwy ulicy
2010-11-29 Symbol:  UCHL/493/2010
w sprawie nadania nazwy ulicy
2010-11-29 Symbol:  UCHL/492/2010
w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2010-11-29 Symbol:  UCHL/491/2010
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wyry w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010-11-29 Symbol:  UCHL/489/2010
w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010-07-09 Symbol:  XLV/441/2010
w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli na kierowniczych stanowiskach zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyry
2010-07-09 Symbol:  XLV/439/2010
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
2010-07-09 Symbol:  XLIV/432/2010
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Wyry do stanu faktycznego
2010-07-09 Symbol:  XLIV/430/2010
w sprawie upoważniania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów
2010-07-09 Symbol:  XLIV/429/2010
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń
2010-04-23 Symbol:  XLIII/418/2010
w sprawie Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w rejonie ulicy Pszczyńskiej

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10239913 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony