Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenie Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2011 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-04-09 Symbol:  ZW 69/2011
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn: "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
2012-02-01 Symbol:  ZW 68/2011
w sprawie powołania zespolu ds. wydania monografii Gminy Wyry
2012-01-11 Symbol:  ZW 67/2011
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wyry
2012-01-11 Symbol:  ZW 66/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowych
2012-01-11 Symbol:  ZW 65/2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 28/2006 Wójta Gminy Wyry w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych
2012-01-11 Symbol:  ZW 64/2011
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości tj. "Instrukcji w sprawie zasad rachunkowości"
2012-01-11 Symbol:  ZW 63/2011
w sprawie czasu pracy w roku 2012
2012-01-11 Symbol:  ZW 62/2011
w sprawie wprowadzenia procedur badania oceniającego stopień satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego w Urzędzie Gminy w Wyrach
2012-01-11 Symbol:  ZW 61/2011
w sprawie przepływu informacji wraz z niezbędnymi dokumentami pomiędzy poszczególnymi komórkami oragnizacyjnymi Urzędu Gminy Wyry w zakresie powszechności opodatkowania w szczególności mogącymi mieć wpływ na obowiązek podatkowy w zakresie podatków i opłat lokalnych
2012-01-11 Symbol:  ZW 60/2011
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń w ramach aglomeracji"
2012-01-11 Symbol:  ZW 59/2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 44/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.9.2011 roku w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn: Dostwa pomocy dydatktycznych w ramach projektu pn. "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry"
2012-01-11 Symbol:  ZW 58/2011
w sprawie
2012-01-11 Symbol:  ZW 57/2011
w sprawie stosowania systemu informatycznego do tworzenia aktów prawnych oraz innych dokumentów i aktów prawnych
2012-01-11 Symbol:  ZW 56/2011
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Wyry
2012-01-11 Symbol:  ZW 55/2011
w sprawie czasu pracy w roku 2011

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 11399740 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony