Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XLI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-01-15 Symbol:  XLI/402/2010
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń
2010-01-15 Symbol:  XLI/401/2010
w sprawie przyjecia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego
2010-01-15 Symbol:  XLI/400/2010
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2010-01-15 Symbol:  XLI/398/2010
w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw
2010-01-15 Symbol:  XLI/397/2010
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wyry
2010-01-15 Symbol:  XLI/396/2010
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry
2010-01-15 Symbol:  XLI/395/2010
w sprawie opinii Rady Gminy Wyry w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51
2010-01-15 Symbol:  XLI/394/2010
w sprawie nadania nazwy ulicy
2010-01-15 Symbol:  XLI/393/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
2010-01-15 Symbol:  XLI/392/2010
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2010 rok
Licznik odwiedzin: 11399689 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony