Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2009 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-05-14 Symbol:  ZW14/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont nawierzchni ul. Miarowej (bocznej) w Gostyni (dz. nr 661/17)”.
2009-05-14 Symbol:  ZW13/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę zjazdu z drogi powiatowej S5314 (ul. Rybnicka) na drogę wewnętrzną
(dz. Nr 3277/43) w Gostyni”
2009-05-14 Symbol:  ZW12/09
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości tj. „Instrukcji w sprawie zasad rachunkowości”
2009-04-17 Symbol:  ZW11/09
w sprawie wyznaczenia głównych dysponentów budżetu Gminy Wyry i wyznaczenia osób bezpośrednio realizujących wydatki budżetu oraz wyznaczenia osób dokonujących kontroli dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
2009-04-08 Symbol:  ZW10/09
w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
2009-04-08 Symbol:  ZW 9/09
w sprawie regulaminu w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Wyry
2009-04-08 Symbol:  ZW 8/09
w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników Urzędu Gminy w Wyrach
2009-04-08 Symbol:  ZW 7/09
w sprawie utworzenia i prowadzenia centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez Gminę Wyry, na podstawie których przekazuje się dotacje z budżetu Gminy Wyry, a dla których nie stosuje się ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
2009-04-08 Symbol:  ZW 6/09
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i Komisji ds. wyceny i likwidacji pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia
2009-04-08 Symbol:  ZW 5/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę ulicy Kopaniny w Wyrach”

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 11726404 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony