Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XXIX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-01-20 Symbol:  XXIX/278/2009
w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Wyry na 2009 rok
2009-01-20 Symbol:  XXIX/277/2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
2009-01-20 Symbol:  XXIX/276/2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
2009-01-20 Symbol:  XXIX/275/2009
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2009 rok
2009-01-20 Symbol:  XXIX/274/2009
w sprawie wysokości opłaty za świadczenia w Gminnych Przedszkolach na terenie Gminy Wyry
2009-01-20 Symbol:  XXIX/273/2009
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami, dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach
2009-01-20 Symbol:  XXIX/272/2009
w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy gminą Wyry a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Wyry na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego na terenie Gminy Wyry a niebędącego mieszkańcem Gminy Wyry
2009-01-20 Symbol:  XXIX/271/2009
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Wyry a gminą Katowice w sprawie zapewnienia opieki dzieciom z terenu Gminy Wyry w przedszkolach niepublicznych działających na terenie miasta Katowice
2009-01-20 Symbol:  XXIX/270/2009
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową
w Mikołowie
2009-01-20 Symbol:  XXIX/269/2009
w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry”
Licznik odwiedzin: 11399643 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony