Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

kontrole zewnętrzne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   w 2017 roku
   w 2016 roku
   w 2015 roku
   w 2014 roku
   w 2013 roku
   w 2012 roku
   w 2011 roku
   w 2010 roku
   w 2009 roku - brak przeprowadzonych kontroli
2008-08-19 Symbol:  K 03/08
kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
2008-05-09 Symbol:  K 02/2008
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku za okres od 1.01.2002r. do dnia 29.02.2008r.
2008-01-29 Symbol:  K 01/2008
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Wyry za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do 5 października 2007r.
2007-11-26 Symbol:  K 1/2007
doraźna kontrola sprawdzająca gospodarkę finansową gminy Wyry od 1 stycznia 2003 do 24 sierpnia 2007r.
2007-11-26 Symbol:  K 1/2005
kontrola wykonania zadania "Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku Pawilonu Handlowego w Wyrach
2007-11-20 Symbol:  K 2/2004
kontrola realizacji zadania pn. "Kanalizacja sanitarno grawitacyjno-ciśnieniowa Wyry etap VI zadanie III i zadanie IV współfinansowanie ze środków WFOŚiGW Katowice"
2007-11-20 Symbol:  K 1/2004
poprawność przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków za okres od 1.01.2002r. do 22.03.2004r.
Licznik odwiedzin: 8297203 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony