Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
cmentarz komunalny

Opis
podstawa prawna: - uchwała nr 272/III/2002 Zarządu Gminy Wyry z dnia 2 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym w Wyrach - art. 2 ust.1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. Nr 23 poz.295 z 2000r. z późniejszymi zmianami), art.1 pkt.3 ppkt.c ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 34 z 1990r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591)

Miejsce
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
II piętro, pokój nr 14
Informacja
Tel: 32 325-68-22
fax: 32 325-68-09
Wymagane dokumenty
- karta zgonu (oryginał)
- akt zgonu (kserokopia)
Opłaty
CENNIK ZA KORZYSTANIE Z MIEJSC NA CMENTARZU KOMUNALNYM W WYRACH:
                                           
1.mogiła jednomiejscowa - opłata 120.00 zł rezerwacja 120.00 zł
2. mogiła dwumiejscowa (w układzie pionowym) - opłata 190.00 zł. rezerwacja 190.00 zł.
3. mogiła dwumiejscowa (w układzie poziomym)- opłata 250.00 zł. rezerwacja 250.00 zł
4. mogiła dziecięca - opłata 50.00 zł. rezerwacja 50.00 zł.
5. grobowiec - opłata 400.00 zł. rezerwacja 400.00 zł.
Uwagi
1.OPŁATA ZA GRÓB
a/ osoba dokonująca opłaty za grób ma prawo do dokonania pochówku i prawo do grobu przez okres 20 lat od daty wpłaty
b/ osoba, o której mowa w pkt.a ma prawo przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.a do przedłużenia okresu prawa do grobu poprzez wniesienie stosownej opłaty, wg. stawek obowiązujących w dacie wnoszenia opłaty
c/ osoba, która dokonałaopłaty wg. zasad określonych w pkt.a, b ma prawo dokonać w okresie, za który nastąpiła opłata, dodoatkowego pochówku, przy czym winna dokonać dopłaty w wysokości 1/20 cześći wartości opłat /obowiązujących w dacie wnoszenia dopłaty / za każdy rok brakujący do wykorzystania okresu 20-letniego.

2. Nieopłacenie rezerwacji lub opłaty po okresie 20-letnich powoduje utratę prawa do grobu

3. REZERWACJA
a/ rezerwacji miejsca pod grób względnie grobowiec dokonuje się poprzez wpłacenie kwoty wynikającej z cennika (wysokość odpowiednia dla danego typu grobu)
b/ rezerwacja obejmuje okres 20 lat od daty wpłaty
c/ osoba dokonująca rezerwacji ma prawo być pochowana na miejscu objętym rezerwacją, względnie osoba taka ma  prawo wskazać inną osobę, która ma być pochowana na danym miejscu, przy czym  przy pochówku należy dokonać opłaty zgodnie z pkt.1

Osoba odpowiedzialnaTarnawa Jolanta
Data utworzenia22 grudnia 2003
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia22 grudnia 2003

    Data ost. zmiany: 7 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 10196066 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony