Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
przydział lokalu socjalnego

Opis
Podstawa prawna : uchwała nr XXXVI/286/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry ust.3 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochornie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zo mianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 71 poz.733 z 2001r.) - art.18 ust.2 pkt.15, art.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. wraz z późniejszymi zmianami)

Miejsce
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
parter, pokój nr 5
Informacja
Tel: 0-32 325-68-22
fax: 0-32 325-68-09
Wymagane dokumenty
- wniosek o wynajem mieszkania
- zaświadczenie o wielkości dochodów uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, potwierdzone przez zakład pracy (bez opłaty skarbowej)
- zaświadczenie określające wielkość otrzymywanych zasiłków potwierdzone przez Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej (bez opłaty skarbowej)
- kserokopia sentencji wyroku sądu orzekającego o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód lub separację - w przypadku konieczności opuszczenia lokalu przez jedno z małżonków
- dowód tożsamości
Opłaty
zwolnione z opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy
do 14 dni
Uwagi
1. Lokal mieszkalny może uzyskać :
  - osoba nie posiadająca tytułu prawnego do zajmowanego innego lokalu mieszkalnego
  - wysokość dochodu gospodarstwa domowego, którego członek ubiega się o lokal mieszkalny z zasobów gminy za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające datę złożenia wniosku nie może przekraczać :
na najem lokali socjalnych :
- w gospodarstwie wieloosobowym - 50% najniższej emerytury na 1-go członka rodziny
- w gospodarstwie jednosobowym - 75% najniższej emerytury


Osoba odpowiedzialnaTarnawa Jolanta
Data utworzenia22 grudnia 2003
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia22 stycznia 2007

    Data ost. zmiany: 7 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 10196050 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony