Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

USC Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą

Opis
art.73 ustawy z dnia 29.09.1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2000r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami)

Miejsce
Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 4 - parter
Informacja
Tel: (32) 325-68-10
fax: (32) 325-68-09
Wymagane dokumenty
- podanie o wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego
- odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Opłaty
Od 1 stycznia 2007r. decyzja podlega opłacie w wysokości 50 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
Podstawę dokonania wpisu do aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny wraz z jego tłumaczniem. Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć :
- osoba, której akt dotyczy
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.
Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób, których akt nie dotyczy (wstęni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego.

Osoba odpowiedzialnaWioletta Burczyk
Data utworzenia5 lutego 2007
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia5 lutego 2007

    Data ost. zmiany: 20 listopada 2013
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 11687395 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony