Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

USC Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk

Opis
art.2,7,10 ustawy z dnia 15.11.1956r. o zmianie imion i nazwisk (tj. Dz.U. nr 59, poz.328 z 1963r.)

Miejsce
Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 4 - parter
 
Informacja
Tel: (32) 325-68-10
fax: (32) 325-68-09
Opłaty
zwolnione z opłaty skarbowej są :
- podania i załączniki oraz decyzje dotyczące przywrócenia nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,
- podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują

Od 1 stycznia 2007r. obowiązują następujące opłaty :
- decyzja zezwalająca na zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.
- decyzja o ustaleniu pisowni lub brzmienia imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty
Obywatele polscy zamieszkali na terenie Gminy Wyry lub osoby, których ostatnim miejscem zamieszkania na pobyt stały była gm. Wyry składają następujące dokumenty :
- uzasadniony wniosek
- odpis aktu urodzenia
- odpis aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim)
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd)
- odpis aktu zgonu (gdy małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu współmałżonka)
- odpisy akrócone aktu urodze małoletnich dzieci (w przypadku gdy ulegają zmianie dane osobowe rodzica)
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (gdy decyzja dotyczy małoletniego)
- oświadczenie ojca dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka ( w przypadku braku zgody - postanowienia sądu zezwolające na dokonanie zmiany)
- oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku gdy dziecko ukończyło 14 lat)
Zmiana imienia lub nazwiska
https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi/12973,Administracyjna-zmiana-imienia-lub-nazwiska.html#procedura
Uwagi
Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.

W sprawach zmiany oraz ustalenia pisowni lub brzmienia imienia lub nazwiska rozstrzyga w drodze administracyjnej. Kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - Kierownik USC m.st. Warszawy jako organ wykonawczy gminy Warszawa-Centrum.
Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba odpowiedzialnaWioletta Burczyk
Data utworzenia29 stycznia 2007
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia30 stycznia 2007

    Data ost. zmiany: 5 czerwca 2017
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 11687457 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony