Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na IV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/32/2006
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/31/2006
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2007
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/30/2006
w sprawie udzielenia dotacji na organizowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wyry
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/29/2006
w sprawie uchwalenia stawek odpłatności za sporządzanie posiłków w Gminnych Przedszkolach w Gostyni i w Wyrach obowiązujących w 2007 roku
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/28/2006
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładów Budżetowych
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/27/2006
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/26/2006
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/25/2006
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2006 rok
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/24/2006
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
2006-12-22 Symbol:  UCHIV/23/2006
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11399537 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony