Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Aktualne ogłoszenia o przetargach Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-10-15 Symbol:  ZP/PN/8/2019
Przetarg nieograniczony pn.:
Świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczenia mieszkańcom Gminy Wyry pojemników na odpady zmieszane i popiół oraz worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u
2019-08-28 Symbol:  ZP/PN/7/2019
Przetarg nieograniczony pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna:
a) Podzadanie 6.1. – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna,
b) Podzadanie 6.2. – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do budynku mieszkalnego na działce nr 1830/31 w Wyrach przy ul. Kopaniny.
2019-07-25 Symbol:  ZP/PN/6/2019
Przetarg nieograniczony pn.:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym komunalnych, będących własnością Gminy – Gostyń ul. Pszczyńska 370.
2019-06-06 Symbol:  ZP/PP/5/2019
Przetarg pismeny pn.:
Wykonanie robót drogowych w pasie drogi gminnej ul. Na Wierzysko w Wyrach.
2019-05-14 Symbol:  ZP/PN/4/2019
Przetarg nieograniczony pn.:
Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 (III raz).
2019-03-22 Symbol:  ZP/PN/3/2019
Przetarg nieograniczony pn.:
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem inwestycji pn.: Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.
2019-03-13 Symbol:  ZP/PN/2/2019
Przetarg nieograniczony pn.:
Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 (II raz).
2019-01-18 Symbol:  ZP/PN/1/2019
Przetarg nieograniczony pn:
Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.
Licznik odwiedzin: 11387450 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony