Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Aktualne ogłoszenia o przetargach Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-02-19 Symbol:  ZP/PN/2/2018
Przetarg nieograniczony pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry.
Inwestycja współfinansowaana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Konkurs dla Poddziałania 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii– ZIT Subregionu Centralnego w ramach IV Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna (II raz).
2017-12-06 Symbol:  ZP/PN/26/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry.
Inwestycja współfinansowaana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Konkurs dla Poddziałania 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii– ZIT Subregionu Centralnego w ramach IV Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna.
2017-11-23 Symbol:  ZP/PN/25/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni.
Inwestycja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.
2017-11-14 Symbol:  ZP/PN/24/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni.
Inwestycja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.
2017-11-09 Symbol:  ZP/PN/23/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2017-10-20 Symbol:  ZP/PN/21/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z jej wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej.
2017-09-21 Symbol:  ZP/PN/20/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.
2017-09-05 Symbol:  ZP/PN/19/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów oraz projektu parkingu z uwzględnieniem nowego wjazdu, projektu oświetlenia i monitoringu terenu Szkoły Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141.
2017-08-17 Symbol:  ZP/PP/17/2017
Przetarg pisemny pn.:
Roboty remontowo-drogowe według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
2017-08-04 Symbol:  ZP/PN/16/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej.
2017-06-30 Symbol:  ZP/PN/14/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Utworzenie Klubu Senior+ w Domu Kultury w Gostyni poprzez modernizację pomieszczeń Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
2017-06-02 Symbol:  ZP/PN/13/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
2017-05-31 Symbol:  ZP/PN/12/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
2017-05-17 Symbol:  ZP/PN/11/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017-05-16 Symbol:  ZP/PN/10/2017
Przetarg nieograniczony pn.:
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 6540750 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony