Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2005 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-07-20 Symbol:  ZW23/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Obsługę bankową Urzędu Gminy Wyry oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
2005-07-19 Symbol:  ZW22/05
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Wyry
2005-07-19 Symbol:  ZW21/05
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wyry
2005-07-19 Symbol:  ZW20/05
w sprawie zasad rozliczania rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Gminy Wyry w celach prywatnych
2005-07-19 Symbol:  ZW19/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi dojazdowej do pól - odcinek ul. Kopaniny w Wyrach od ul. Wagonowej do posesji nr 26
2005-06-21 Symbol:  ZW17/05
w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 roku
2005-06-21 Symbol:  ZW16/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Gostyń ulica Pszczyńska - boczna do posesji nr 26"
2005-06-21 Symbol:  ZW15/05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Roboty izolacyjne i drenaż opaskowy części budynku Domu Kultury w Gostyni"
2005-06-21 Symbol:  ZW14/05
w sprawie powołania komisji dokonującej wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypedium szkolnego
2005-06-21 Symbol:  ZW13/05
w sprawie zmian w jednolitym wykazie akt

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 11136387 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony