Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Rada Gminy Wyry / Komisje Rady Gminy / Komisje Rady Gminy Wyry VIII kadencji (2018-2024)

Nazwa Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństa Publicznego i Rolnictwa
Skład Mirosław Sikora - Przewodniczący
Tomasz Fityka - Wiceprzewodniczący

Piotr Profaska
Ireneusz Suchoń
Wojciech Surma
Franciszek Szulc
Szymon Załęcki

Zadania Komisja zajmuje się w szczególnosci:
  - opiniowaniem spraw związanych z gospodarką zasobami lokali mieszkaniowych i użytkowych na terenie gminy,
- utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,
- koordynowaniem spraw z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- sprawami ochrony przewicpożarowej i przeciwpowodziowej,
- opiniowaniem spraw gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,
- gospodarką odpadami,
- koordynowaniem czynności w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, lokalnego transportu zbiorowego,
- wspieraniem i opiniowaniem wszelkich działań związanych z rolnictwem, leśnictwem,
- wspieraniem form działalności sorzyjającej rozwojowi gospodarczemu i poprawie warunków życia na ternie gminy
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-04 12:55:57
Data utworzenia 2019-01-04
Data udostępnienia 2019-01-04 12:55:57
Osoba odpowiedzialna Beata Stencel-Badocha
Udostępnił Beata Stencel-Badocha