Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Rada Gminy Wyry / Komisje Rady Gminy / Komisje Rady Gminy Wyry VIII kadencji (2018-2023)

Nazwa Komisja Rewizyjna
Skład Adam Myszor - Przewodniczący
Franciszek Smykla - Wiceprzewodniczący

Marek Gołosz
Ireneusz Suchoń
Wojciech Surma

Zadania Komisja zajmuje się w szczególności:
  - opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,
- kontroluje działaność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stamen faktycznym.
- bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy, przeprowadza nastepujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuje całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres tego podmiotu;
2) problemowe - obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu działaności kontrolowanego podmiotu, stanowiącego niewielki fragment w jego działalności;
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolnego danego podmiotu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-25 10:22:46
Data utworzenia 2019-01-04
Data udostępnienia 2019-01-04 12:14:54
Osoba odpowiedzialna Beata Stencel-Badocha
Udostępnił Emilia Myszor