Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Działaność lobbingowa Działalność lobbingowa 2023-01-23 12:25:12 Aktualizacja Beata Stencel-Badocha LOBBING 1/2018
Działaność lobbingowa Działalność lobbingowa 2023-01-23 12:23:22 Aktualizacja Beata Stencel-Badocha LOBBING 1/2018
Wykaz złożonych petycji Wykaz złożonych petycji do Wójta Gminy Wyry w 2022 r. 2023-01-23 12:19:41 Publikacja Beata Stencel-Badocha PET/wykaz/1/2023
Wykaz złożonych petycji Wykaz złożonych petycji do Rady Gminy Wyry w 2022 roku 2023-01-23 12:19:41 Publikacja Beata Stencel-Badocha PET/wykaz/2/2023
Plany i programy Plan Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022-2030 2023-01-23 08:59:34 Aktualizacja Beata Stencel-Badocha PP 15
Plan Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 - 2030 Usunięcie Beata Stencel-Badocha PP 16
Plan Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022 - 2030 Usunięcie Beata Stencel-Badocha PP 17
Plany i programy Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyry 2023-01-23 08:55:20 Aktualizacja Beata Stencel-Badocha PP 16
Plany i programy Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyry 2023-01-23 08:49:01 Aktualizacja Beata Stencel-Badocha PP 16
Petycje skierowane do Rady Gminy Wyry Petycja z dnia 15 stycznia 2023 r. 2023-01-20 07:50:32 Publikacja Emilia Myszor PRG 1/2023
2022 rok Konsultacje projektów uchwał: 1. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,... 2023-01-19 15:24:31 Aktualizacja Emilia Myszor KONS 1/2023
2022 rok Konsultacje projektów uchwał: 1. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,... 2023-01-19 15:20:24 Publikacja Emilia Myszor KONS 1/2023
2023 rok Kominukat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dn. 18.01.2023 r. 2023-01-19 14:07:37 Publikacja Emilia Myszor KIP 5/2023
2023 rok Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry nr GKI.6220.11.13.2022 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2023-01-18 14:16:36 Publikacja Emilia Myszor KWG 1/2023
Plany i programy Plan Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022-2030 2023-01-18 13:08:28 Publikacja Emilia Myszor PP 15
Plany i programy Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyry 2023-01-18 13:08:28 Publikacja Emilia Myszor PP 16
2022 rok XLVIII sesja Rady Gminy Wyry 2023-01-18 12:17:07 Aktualizacja Emilia Myszor SESJA XLVIII/2022
2023 rok Uchwała nr XLVIII/404/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2023 2023-01-18 12:08:10 Publikacja Emilia Myszor BG 4/2023
2022 rok XLVIII sesja Rady Gminy Wyry 2023-01-18 12:02:12 Aktualizacja Emilia Myszor SESJA XLVIII/2022
2022 rok Sesja Rady Gminy XLVIII/2022 2023-01-18 12:02:12 Aktualizacja Emilia Myszor APM 9/2022