Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spis podmiotów

Jednostki organizacyjne

Nazwa Zakład Gospodarki Komunalnej
Adres Wagonowa 35
43-175   Wyry
Kontakt
Telefon
32 2187242
e-mail
zgk@wyry.pl
Godziny pracy poniedziałek - piątek 7:00-15:00
Dyrektor mgr Janusz Dziewior
Zadania Bieżące i nieprzerwalne zaspakajanie lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, utrzymania czystości i gospodarki mieniem.  
Majątek trwały OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW :
1. Budynek techniczno-obsługowy i eksploatacyjny  - oczyszczalnia
2. Wodociąg zasilający
3. Drogi i place
4. Dół zlewny fekali
5. Pompa ściekowa z tacą odciekową piasku, zbiornik, pompy
6. Krata koszowa
7. Piaskownik pionowy
8. Bioreaktor - zbiornik, dmuchowa
9. Osadnik wtórny
10.Stanowisko odwadniania osadów
11.Zbiornik osadu
12.Składowisko worków z osadem
13.Pompownia odcieków
14.Studzienka wodomierzowa
15.Studzienka pomiarowa
16.Kolektor odprowadzający
17.Energetyczne linie zasilania
18.Urządzenie terenu - schody, ogrodzenie
SIEĆ KANALIZACYJNA :
19.Ogrodzenia przepompowni - kanalizacja
20.Przyłącze kanalizacyjne do Restauracji "Pod Kasztanami"
21.Przyłącze kanalizacyjne - Pawilon Handlowy
22.Sieć kanalizacji sanitarnej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-22 09:20:48
Data utworzenia 2003-07-14
Data udostępnienia 2003-07-31 11:09:59
Osoba odpowiedzialna Beata Stencel-Badocha
Udostępnił Beata Stencel-Badocha