Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spis podmiotów

Jednostki organizacyjne

Nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres ul. Główna 107
43-175 Wyry
Kontakt
Telefon
32 2187274,  32 3230238
e-mail
gops@gopswyry.eu
Strona internetowa
Godziny pracy poniedziałek:                
7.30-17.00

wtorek, środa, czwartek:
7:30-15:30

piątek:
7.30:00 -14:00
Kierownik Anna Łożańska
Pracownicy socjalni * Joanna Mizia - starszy specjalista pracy socjalnej
* Tomasz Rybok - specjalista pracy socjalnej
* Magdalena Sierżant - starszy specjalista pracy socjalnej
* Danuta Maj-Ścibisz – starszy asystent rodziny
* Katarzyna Pilorz – świadczenia rodzinne
* Monika Szabanowska – Karta Dużej Rodziny
* Ewa Jeleń - opiekunka
* Barbara Jarmoła - opiekunka
* Irena Kost - opiekunka
* Katarzyna Kopańska  - główna księgowa      
* Elżbieta Długajczyk - starsza księgowa
* Żaneta Nieszporek - starszy inspektor
Zadania Ośrodek wykonuje zadania zlecone poprzez:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej,
4. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
5. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
6. pokrywanie świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z rent socjalnych.

Do zadań własnych zalicza się:
1. udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezrobotnym,
2. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
3. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
4. praca socjalna,
5. sprawienie pobrzebu  w tym osobm bezdomnym.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-08-17 14:25:22
Data utworzenia 2003-07-14
Data udostępnienia 2003-07-31 11:09:59
Osoba odpowiedzialna Beata Stencel-Badocha
Udostępnił Beata Stencel-Badocha