Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spis podmiotów

Jednostki organizacyjne

Nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres Dąbrowszczaków 107
43-175 Wyry
Kontakt
Telefon
32 2187274,  32 3230238
e-mail
gops@gopswyry.eu
Strona internetowa
Godziny pracy poniedziałek:                godz.7.30-17.00
wtorek, środa, czwartek: godz.7:30-15:30 
piątek:                         godz.7.30:00 -14:00
Kierownik Alicja Gugała - Gołąbiewska
Pracownicy socjalni * Jadwiga Surzyn - starszy pracownik socjalny
zakres czynności : świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe
* Joanna Mizia - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
zakres czynności : świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe
* Katarzyna Kopańska  - główna księgowa      
zakres czynności : księgowość
* Elżbieta Długajczyk - starsza księgowa      
zakres czynności : księgowość, płace
* Ewa Jeleń - opiekunka
zakres czynności : usługi opiekuńcze
* Barbara Jarmoła - opiekunka
zakres czynności : usługi opiekuńcze
* Irena Kost - opiekunka
zakres czynności : usługi opiekuńcze
* Jadwiga Harupa - specjalista pracy socjalny
* Anna Łożańska - aspirant pracy socjalnej
* Tomasz Rybok - specjalista pracy socjalnej
* Przemysław Ryszka - specjalista pracy socjalnej
* Magdalena Kogut - pracownik socjalny
Zadania Ośrodek wykonuje zadania zlecone poprzez: 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń, 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej, 4. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego, 5. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków, 6. pokrywanie świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z rent socjalnych. Do zadań własnych zalicza się: 1. udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezrobotnym, 2. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 3. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 4. praca socjalna, 5. sprawienie pobrzebu  w tym osobm bezdomnym,   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-30 11:50:10
Data utworzenia 2003-07-14
Data udostępnienia 2003-07-31 11:09:59
Osoba odpowiedzialna Beata Stencel-Badocha
Udostępnił Beata Stencel-Badocha