Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spis podmiotów

Jednostki organizacyjne

Nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres Dąbrowszczaków 107
43-175 Wyry
Kontakt
Telefon
2187274,   3230238
e-mail
gops@wyry.pl
Godziny pracy poniedziałek:                godz.7.30-17.00
wtorek, środa, czwartek: godz.7:30-15:30 
piątek:                         godz.7.30:00 -14:00
Kierownik Alicja Gugała - Gołąbiewska
Pracownicy socjalni Jadwiga Surzyn           - starszy pracownik socjalny
Jadwiga Harupa          - starszy pracownik socjalny
Joanna Mizia               - starszy pracownik socjalny
mgr Tomasz Rybok     - specjalista pracy socjalnej
Przemysław Ryszka    - specjalista pracy socjalnej
Zadania Ośrodek wykonuje zadania zlecone poprzez: 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń, 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej, 4. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego, 5. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków, 6. pokrywanie świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z rent socjalnych. Do zadań własnych zalicza się: 1. udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezrobotnym, 2. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 3. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 4. praca socjalna, 5. sprawienie pobrzebu  w tym osobm bezdomnym,   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2010-06-25 09:37:05
Data utworzenia 2003-07-14
Data udostępnienia 2003-07-31 11:09:59
Osoba odpowiedzialna Barbara Prasoł
Udostępnił Alina Karwat