Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Referaty i samodzielne stanowiska

Nazwa Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Adres ul. Główna 58
43-175 Wyry
Kontakt
telefon
32 3256841
32 3256842
32 3256843
 
Kierownik mgr inż. Justyna Strużyńska
tel.32 3256841
fax 32 3256809
e-mail: kierownik.gg@wyry.pl
Zakres zadań - gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wyry,
- prowadzenie spraw związanych z umowami wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Wyry,
- prowadzenie spraw związanych z przekształceniami prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z umowami dzierżawy komunalnych gruntów rolnych,
- naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu w/w umów i ich egzekucja,
- prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
- regulacja stanów prawnych gruntów gminnych zajętych m.in. pod publiczne drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia,
- sprawy związane z łowiectwem,
- realizacja obowiązków wynikających z prawa wodnego w zakresie:
- prowadzenia postępowań związanych z naliczaniem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych oraz pobieraniem,
- składania, przyjmowania i przygotowywania oświadczeń, informacji, sprawozdań w zakresie korzystania z usług wodnych wynikających z pozwoleń wodnoprawnych wydanych na rzecz gminy Wyry, przekazywanie opłat za usługi wodne do właściwych organów.
Specjalista mgr Karina Głowania  
tel. 32 3256842
fax 32 3256809
e-mail: nieruchomosci@wyry.pl
Zakres zadań - dzierżawy gruntów rolnych,
- podziały nieruchomości,
- rozgraniczanie nieruchomości
Podinspektor mgr Aleksandra Tracz (zastępstwo - Weronika Holek)
tel. 32 3256843
e-mail: grunty@wyry.pl
Zakres zadań - wieczyste użytkowanie,
- komunalizacja mienia,
- regulacja stanów prawnych gruntów,
- ewidencjonowanie mienia gminnego,
- zbywanie nieruchomości z zasobu gminnego,
- łowiectwo,  
- sprawy związane z  naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-06 12:05:37
Data utworzenia 2003-07-15
Data udostępnienia 2003-07-31 10:09:29
Osoba odpowiedzialna Beata Stencel-Badocha
Udostępnił Beata Stencel-Badocha