Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Referaty i samodzielne stanowiska

Nazwa Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wyry
Adres ul. Główna 133
43-175 Wyry
Kontakt
e-mail:
koordynatordostepnosci@wyry.pl
Osoba odpowiedzialna Rafał Kwapuliński
Zakres zadań 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wyry;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 pkt 1) i pkt 3) ppkt b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy Wyry w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) sporządzenie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) przedstawianie Wójtowi Gminy Wyry bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-02-26 11:20:18
Data utworzenia 2020-09-30
Data udostępnienia 2020-09-30 15:12:06
Osoba odpowiedzialna Ewa Placha
Udostępnił Beata Stencel-Badocha