Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Symbol: KONS 14/2022
2022-11-23
Konsultacje projektów uchwał:
1. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2023 roku i inkasa opłaty targowej
2. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
3. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy - Prawo oświatowe
5. w sprawie zmiany uchwały III/32/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry
6. w sprawie zmiany uchwały XI/109/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry
7. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry
8. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
9. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje związane z wymianą nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Wyry, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - III etap - lata 2023-2027