Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2010 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-11-08 Symbol:  K13/10
projekt uchwały w sprawie: "Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok".
2010-11-08 Symbol:  K12/10
projekt uchwały w sprawie: "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok".
2010-11-08 Symbol:  K11/10
projekt uchwały w sprawie: "Zamiany Uchwały nr XXXIX/368/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok".
2010-11-08 Symbol:  K10/10
projekt uchwały w sprawie: "Zmiany uchwały nr XLIV/428/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2012".
2010-11-08 Symbol:  K 9/10
projekt uchwały w sprawie: "Przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania".
2010-11-08 Symbol:  K 8/10
projekt uchwały w sprawie: "Określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wyry w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu"
2010-11-08 Symbol:  K 7/10
projekt uchwały w sprawie: "Przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe"
2010-11-08 Symbol:  K 6/10
projekt uchwały w sprawie: "Przyjęcia regulaminu korzystania ze Skate Parku w Wyrach".
2010-11-08 Symbol:  K 5/10
projekt uchwały w sprawie: przyjęcia "Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego w Wyrach".
2010-10-08 Symbol:  K 4/10
projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku
2010-10-08 Symbol:  K 3/10
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ma 2011 rok
2010-10-07 Symbol:  K 2/10
projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wyry oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Wyry z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010-09-22 Symbol:  K 1/10
Zarządzenie nr 395/2010 Wójta Gminy Wyry z dnia16.09.2010r.w sprawie: formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały
w sprawie: „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
Licznik odwiedzin: 11741169 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony