Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

2011 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-12-21 Symbol:  K35/2011
projekt uchwały w sprawie: wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry
2011-12-20 Symbol:  K34/2011
projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy Wyry na 2012 rok
2011-11-25 Symbol:  K33/2011
projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzający jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011-11-25 Symbol:  K32/2011
projekt uchwały w sprawie wysokości podatku od środków transportowych w 2012 roku
2011-11-25 Symbol:  K31/2011
projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2011-11-25 Symbol:  K30/2011
projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011-10-20 Symbol:  K29/2011
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"
2011-10-13 Symbol:  K28/2011
w sprawie: formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie: uchwalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2012 roku
2011-10-13 Symbol:  K27/2011
w sprawie: formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie: uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku
2011-10-13 Symbol:  K26/2011
w sprawie: formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie: uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku
2011-08-19 Symbol:  K25/2011
zarządzenie nr 65/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 19.08.2011 r w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie: ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyry
2011-08-19 Symbol:  K24/11
zarządzenie nr 64/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 19.08.2011r w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Gminy Wyry
2011-08-19 Symbol:  K23/11
zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 19.08.2011r w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011-06-20 Symbol:  K22/11
projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011-06-20 Symbol:  K21/11
projekt uchwały w sprawie: dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11136280 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony