Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2018 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-03 Symbol:  ZP/PN/20/2018/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych instytucji kultury.
2018-10-05 Symbol:  ZP/PN/18/2018/N
Przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie robót drogowych dla dróg gminnych na terenie Gminy Wyry z podziałem na zadania (I):
a) Część 1 - Zadanie 2 - „Przebudowa nawierzchni ul. Rybnicka - boczna w Gostyni – dojazd do cmentarza”,
b) Część 2 - Zadanie 5 - „Przebudowa fragmentu nawierzchni ul. Dwór w Wyry”.
2018-08-21 Symbol:  ZP/PN/14/2018/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dróg w Gminie Wyry tj.:
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zawodzie w Wyrach.
Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Wyrach (III raz).
2018-08-14 Symbol:  ZP/PN/13/2018/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Realizacjia robót drogowych na terenie Gminy Wyry dla zadań pn.:
Zadanie 1 - „ul. Rybnicka - boczna do posesji nr 253 w Gostyni”
Zadanie 2 - „ul. Rybnicka - boczna do posesji nr 245B w Gostyni”
Zadanie 3 - „ul. Rybnicka - boczna do posesji nr 211 w Gostyni”
Zadanie 4 - „ul. Pszczela w Gostyni"
2018-06-26 Symbol:  ZP/PN/8/2018/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Wyry – ul. Tyska, ul. Tęczowa w Gostyni oraz ul. Wagonowa w Wyrach – opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I:
Zadanie 1 – Przebudowa ul. Tyskiej w Gostyni, Zadanie 2 – Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni, Zadanie 3 – Przebudowa ul. Wagonowej w Wyrach. (II raz)
2018-03-30 Symbol:  ZP/PN/4/2018/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry.
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Konkurs dla Poddziałania 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii– ZIT Subregionu Centralnego w ramach IV Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna.
2018-03-21 Symbol:  ZP/PN/2/2018/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry.
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Konkurs dla Podzadania 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii - ZIT Subregionu Centralnego w ramach IV Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna (II raz).
Licznik odwiedzin: 11740656 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony