Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

na 2018 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-13 Symbol:  ogł 7/2018
ogłoszenie o naborze członka do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3
2018-05-29 Symbol:  ogł 6/2018
ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wyry
2018-04-27 Symbol:  ogł 5/2018
ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
2018-02-15 Symbol:  ogł 4/2018
ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2018 roku
2018-01-29 Symbol:  ogł 3/2018
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizcję w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2018-01-04 Symbol:  ogł 2/2018
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry
2018-01-03 Symbol:  ogł 1/2018
ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2018 roku
2017-12-18 Symbol:  ogł 9/2017
ogłoszenie o naborze członka do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3
2017-12-18 Symbol:  ogł 8/2017
ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do OREW w Wyrach
2017-12-07 Symbol:  ogł 7/2017
ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wyry
Licznik odwiedzin: 11387313 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony