Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2017 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-21 Symbol:  KONS 14/2017
projekt uchwały w sprawie:
1. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach
2. określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+"
3. wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry
4. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017-11-23 Symbol:  KONS 13/2017
projekt uchwały w sprawie:
1. zmiany uchwały nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach
2. regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry
3. regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyry
2017-10-19 Symbol:  KONS 12/2017
projekt uchwały w sprawie:
1. wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.
2. wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.
3. opłaty targowej w 2018 r.
4. określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-09-20 Symbol:  KONS 11/2017
projekt uchwały w sprawie:
1. regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry;
2. zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry;
3. zmiany uchwały nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach;
4. zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników;
5. zmiany uchwały nr XXIV/195/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Gostyni
2017-08-25 Symbol:  KONS 10/2017
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-08-25 Symbol:  KONS 9/2017
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017-08-25 Symbol:  KONS 8/2017
projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017-06-23 Symbol:  KONS 7/2017
konsultacje projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wyry instrumentem płatniczym
2017-03-23 Symbol:  KONS 6/2017
projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach
2017-03-22 Symbol:  KONS 5/2017
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVI/256/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017-03-22 Symbol:  KONS 4/2017
projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVI/225/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017-03-22 Symbol:  KONS 3/2017
projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-02-02 Symbol:  KONS 2/2017
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017-02-02 Symbol:  KONS 1/2017
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
Licznik odwiedzin: 11388027 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony