Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2017 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-19 Symbol:  ZP/PN/25/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni.
Inwestycja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.
2017-12-15 Symbol:  ZP/PN/21/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z jej wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej.
2017-12-14 Symbol:  ZP/PN/24/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni.
Inwestycja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.
2017-11-28 Symbol:  ZP/PN/23/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2017-10-13 Symbol:  ZP/PN/20/2017/N
Ogłoszenie o wyborz najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.
2017-10-05 Symbol:  ZP/PN/19/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów oraz projektu parkingu z uwzględnieniem nowego wjazdu, projektu oświetlenia i monitoringu terenu Szkoły Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141.
2017-06-21 Symbol:  ZP/PN/12/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
2017-06-08 Symbol:  ZP/PN/11/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017-06-08 Symbol:  ZP/PN/10/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017-06-06 Symbol:  ZP/PN/8/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony (ogłoszony drugi raz) pn.:
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.: Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.
2017-05-23 Symbol:  ZP/PP/9/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg pismeny pn.:
Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż.
2017-04-27 Symbol:  ZP/PN/6/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola gminnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.
2017-04-21 Symbol:  ZP/PN/5/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy montażu lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2017-04-19 Symbol:  ZP/PN/4/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2017-03-01 Symbol:  ZP/PN/1/2017/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11386706 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony