Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

2017 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-01-30 Symbol:  UCHW 4/2017
Uchwała nr 4200/IV/41/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wyry, wynikającej z planownaych i zaciągniętych zobowiązań
2017-01-30 Symbol:  UCHW 3/2017
Uchwała nr 4200/IV/40/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Wyry
2017-01-10 Symbol:  UCHW 2/2017
uchwała nr XXV/237/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031
2017-01-10 Symbol:  UCHW 1/2017
uchwała nr XXV/238/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2017
2016-11-29 Symbol:  UCHW 10/2016
Uchwała nr 4200/IV/174/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Wyry
2016-11-29 Symbol:  UCHW 9/2016
Uchwała nr 4200/IV/173/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyry projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031
2016-11-29 Symbol:  UCHW 8/2016
Uchwała nr 4200/IV/172/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyry projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Licznik odwiedzin: 10877378 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony