Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2016 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-12-29 Symbol:  ZP/PN/20/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Przebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni i przebudowa ulicy Wagonowej w Wyrach – odcinek 60 m od bunkra.
2016-12-28 Symbol:  ZP/PN/16/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne pn.:
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry pojemników na odpady zmieszane i popiół oraz worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u.
2016-12-20 Symbol:  ZP/PN/19/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Uruchomienie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Wyry.
Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych).
2016-12-16 Symbol:  ZP/PN/18/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2016-12-16 Symbol:  ZP/PN/17/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Przebudowa i rozbudowa parkingu wokół OSP w Gostyni wraz z izolacją murów fundamentowych budynku OSP.
2016-10-17 Symbol:  ZP/PP/14/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg pisemny pn.:
Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego – nawierzchnia parkingu.
2016-10-04 Symbol:  ZP/PP/13/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg pisemny pn.:
1. Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni w km 0+120 – 0+355. 2. Zarurowanie fragmentu rowu odwadniającego drogę ul. Kłosa w Gostyni. 3. Przedłużenie miejsc parkingowych przy ul. Bojdoła w Wyrach.
2016-09-29 Symbol:  ZP/PP/12/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg pisemny pn.:
Utwardzenie nawierzchni wjazdu na teren Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków przy ul. Markiela w Wyrach.
2016-09-29 Symbol:  ZP/PP/11/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg pisemny pn.:
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków przy ul. Markiela w Wyrach.
2016-08-10 Symbol:  ZP/PN/9/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry - uzupełnienie Zadania 1.
2016-06-15 Symbol:  ZP/PN/7/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry.
2016-04-28 Symbol:  ZP/PN/4/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry.
2016-04-20 Symbol:  ZP/PN/5/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry.
2016-02-01 Symbol:  ZP/PN/1/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach.
2016-01-18 Symbol:  ZP/PN/13/2015/2016/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn.:
Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
Licznik odwiedzin: 11399721 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony