Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2015 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-11-25 Symbol:  ZP/PN/12/2015/U
Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę dziewięciu przyłączy do nieruchomości na terenie Gminy Wyry.
2015-11-25 Symbol:  ZP/PN/11/2015/U
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a wraz z termomodernizacją budynku i zagospodarowaniem terenu, oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę, pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
2. Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej dla budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370.
2015-11-17 Symbol:  ZP/PN/10/II/2015/U
Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2015 oraz 2016 roku. Zadanie nr 2, Obwód nr 2 - Gostyń.
2015-11-10 Symbol:  ZP/PN/10/I/2015/U
Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2015 oraz 2016 roku. Zadanie nr 1, Obwód nr 1 - Wyry.
2015-08-17 Symbol:  ZP/WR/8/2015/U
Przebudowa stropu w sali konsumpcyjnej Baru JP w budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.
2015-06-29 Symbol:  ZP/PN/5/2015/U
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry.
2015-06-26 Symbol:  ZP/PP/7/2015/U
Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg oraz remonty cząstkowe na terenie Gminy Wyry.
2015-05-29 Symbol:  ZP/PN/6/2015/U
Remont ul. Wagonowej bocznej w Wyrach w km 0+001-0+220.
2015-03-18 Symbol:  ZP/WR/3/2015/U
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego związanego z powyższymi postępowaniami.
2015-03-03 Symbol:  ZP/PN/2/2015/U
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ul. Łuczników oraz w Wyrach - ul. Zawodzie i Magazynowa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2015-03-03 Symbol:  ZP/PN/1/2015/U
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa- etap XI.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2015-02-09 Symbol:  ZP/PN/18/2014/2015/U
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ul. Łuczników oraz w Wyrach - ul. Zawodzie i Magazynowa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2015-02-09 Symbol:  ZP/PN/17/2014/2015/U
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII oraz w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa - etap XI.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2015-01-26 Symbol:  ZP/WR/19/2014/2015/U
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Wyry. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Wyry.
Licznik odwiedzin: 11387883 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony