Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2006 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2006-11-03 Symbol:  K12/06
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2006-08-03 Symbol:  K11/06
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych
2006-06-08 Symbol:  K10/06
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2006-05-11 Symbol:  K 09/06
wykaz nieruchomości
2006-04-27 Symbol:  K 8/06
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n. : "Budowa wodociągu w ul. Kopaniny w Wyrach"
2006-04-20 Symbol:  K 7/06
wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n. :
1. "budowa wodociągu wraz z przyłączami, przełączeniami i studniami wodomierzowymi w ul. Puszkina, ul. Dworcowej i ul. Wagonowej w Wyrach"
(z wyłączeniem działki nr 435/93 - teren zamknięty),
2. "przebudowa i budowa wodociągu wraz z przyłączami i przełączeniami w ul.Zwycięstwa w Wyrach", przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przełączeniami w ul. Łaziskiej w Wyrach",
3. "kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej w Gostyni ul. Miarowa - rejon posesji od nr 22 do 20A wraz ze spinką sieci wodociągowej",
2006-04-05 Symbol:  K 6/06
ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
2006-03-24 Symbol:  ZW 1/06
w sprawie powołania Zespołu ds. "Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach"
2006-03-24 Symbol:  K 5/06
ogłoszonie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2006 r. dokonano wyboru nastepujących ofert:
2006-02-10 Symbol:  K 4/06
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 1. "budowa wodociągu wraz z przyłączami, przełączeniami i studniami wodomierzowymi w ul. Puszkina, ul. Dworcowej i ul. Wagonowej w Wyrach" (z wyłączeniem działki nr 435/93 - teren zamknięty),
2. "przebudowa i budowa wodociągu wraz z przyłączami i przełączeniami w ul.Zwycięstwa w Wyrach", przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przełączeniami w ul. Łaziskiej w Wyrach",
3. "kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej w Gostyni ul. Miarowa - rejon posesji od nr 22 do 20A wraz ze spinką sieci wodociągowej",
2006-01-26 Symbol:  K 3/06
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2006 r.
2006-01-19 Symbol:  K 2/06
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sprzedaż nieruchomości gruntowych
2006-01-10 Symbol:  K 1/06
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyry
Licznik odwiedzin: 11438291 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony