Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2008 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-12-30 Symbol:  OBW 14/08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Wyry z dnia 30.12.2008r. nr GKL.7624-4/11/08 o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej etap I ( Gostyń ) oraz etap III ( Gostyń i Wyry – rejon ul. Zawodzie ), z odprowadzaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków”.
2008-12-17 Symbol:  OBW13/08
obwieszczenie o przysługującym stronom postępowania prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także możliwość zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej etap I ( Gostyń ) oraz etap III ( Gostyń i Wyry – rejon ul. Zawodzie )”.
2008-12-17 Symbol:  OBW12/08
obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie na istniejącej na terenie P.P.H. ADW Sp. z o.o. instalacji do produkcji IZOPLASTÓW, w której planowany jest odzysk odpadu o kodzie 07 06 80 – ziemia bielącą z rafinacji oleju” dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „ADW” Sp. z o.o. , 43 – 175 Wyry ul. Zbożowa 2.
2008-11-06 Symbol:  Obw11/08
obwieszczenie Wójta Gminy Wyry - wydanie decyzji Wójta Gminy Wyry nr GKL.7624-3/11/08 o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Morcinka w Łaziskach Górnych”
2008-09-30 Symbol:  Obw10/08
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wyry w miejscowości Wyry i w miejscowości Gostyń na przełomie 2008 oraz 2009 roku”.
2008-09-08 Symbol:  Obw9/08
obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej etap I ( Gostyń ) oraz etap III ( Gostyń i Wyry – rejon ul. Zawodzie ), z odprowadzaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków”.
2008-08-08 Symbol:  Obw8/08
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Droga leśna wraz z obiektem mostowym na rzece Gostynka na terenie Nadleśnictwa Kobiór; Gmina Wyry”
2008-07-11 Symbol:  Obw07/08
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Morcinka w Łaziskach Górnych”
2008-06-19 Symbol:  Obw06/08
wydane postanowienie Wójta Gminy Wyry nr GKL.7624-4/4/08 o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określające jego zakres dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej etap I ( Gostyń ) oraz etap III ( Gostyń i Wyry – rejon ul. Zawodzie ), z odprowadzaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków”
2008-06-09 Symbol:  Obw05/08
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n. : „Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Pszczyńskiej w Wyrach – etap X”.
2008-05-16 Symbol:  Obw04/08
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej etap I ( Gostyń ) oraz etap III ( Gostyń i Wyry – rejon ul. Zawodzie )”
2008-05-15 Symbol:  Obw03/08
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zadania pn.: „Droga leśna wraz z obiektem mostowym na rzece Gostynka na terenie Nadleśnictwa Kobiór, Gmina Wyry”
2008-05-09 Symbol:  Ogł02/08
ogłaszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach
2008-03-25 Symbol:  Ogł01/08
ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko:
1. Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach
2. Dyrektora Zespołu Szkół w Gostyni
3. Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach
4. Dyrektora Gminnego Przedszkola w Gostyni
Licznik odwiedzin: 11439003 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony