Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2009 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-12-23 Symbol:  OBW 22/09
obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa – Rubinowa w Wyrach – etap XI”.
2009-12-14 Symbol:  OBW 21/09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Remont ul. Tysiąclecia w Wyrach”.
2009-11-26 Symbol:  OBW 20/09
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa – Rubinowa w Wyrach – etap XI”.
2009-11-26 Symbol:  OBW 19/09
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n. „Remont ul. Tysiąclecia w Wyrach”.
2009-10-27 Symbol:  OBW 18/09
obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wyry Uchwały nr XXXVII/346/2009 z dnia 1 października 2009r w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry" dla terenu położonego w rejonie ulicy Pszczyńskiej w Wyrach wraz z załącznikami
2009-09-16 Symbol:  OBW 17/09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o realizacji i braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa – Rubinowa w Wyrach – etap XI”.
2009-09-09 Symbol:  K 1/2009
Informacja w sprawie przeprowadzonia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Wyry z Gminą Kobiór.
2009-08-25 Symbol:  OBW 16/09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2009-08-25 Symbol:  OBW 15/09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2009-08-19 Symbol:  OBW 14/09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa – Rubinowa w Wyrach – etap XI”.
2009-07-21 Symbol:  OBW 13/09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry” dla terenu położonego w rejonie
ul. Pszczyńskiej w Wyrach
2009-07-17 Symbol:  OBW 12/09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry w sprawie wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa – Rubinowa w Wyrach – etap XI”.
2009-06-26 Symbol:  OBW 11/09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła w Wyrach – etap XII”.
2009-06-26 Symbol:  OBW 10/09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa – Rubinowa w Wyrach – etap XI”.
2009-05-13 Symbol:  OBW 9/09
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11438776 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony