Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

2014 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-11-28 Symbol:  ZP/PN/15/2014/U
Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Wyry na przełomie 2014 oraz 2015 roku.
2014-11-28 Symbol:  ZP/PN/14/2014/U
Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2014 oraz 2015 roku.
2014-10-30 Symbol:  ZP/PN/12/2014/U
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury.
2014-10-17 Symbol:  ZP/WR/11/2014/U
Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku OSP w Wyrach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.
2014-09-29 Symbol:  ZP/PN/9/2014/U
Remont nawierzchni ul. Tyskiej w Gostyni.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
2014-09-29 Symbol:  ZP/PN/10/2014/U
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
2014-09-10 Symbol:  ZP/PN/8/2014/U
Remont nawierzchni ul. Wagonowej, Orzechowej oraz Zwycięstwa (boczna) w Wyrach.
2014-09-10 Symbol:  ZP/PN/7/2014/U
Remont nawierzchni ul. Tyskiej w Gostyni.
2014-08-18 Symbol:  ZP/PN5/2014/U
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2014-08-18 Symbol:  ZP/PN/6/2014/U
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2014-06-24 Symbol:  ZP/PN/4/2014/U
Remont kapitalny pokrycia dachu wraz z remontem elewacji na budynku komunalnym (użytkowym) w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58.
2014-05-19 Symbol:  ZP/PN/3/2014/U
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2014-05-19 Symbol:  ZP/PN/2/2014/U
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2014-03-26 Symbol:  ZP/PN/1/2014/U
Dostawa mebli przedszkolnych i biurowych dla Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Licznik odwiedzin: 10844636 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony