Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenie Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2013 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-01-22 Symbol:  ZW 43/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 28/2006 Wójta Gminy Wyry w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych
2014-01-22 Symbol:  ZW 42/2013
w sprawie czasu pracy w 2014 roku
2014-01-22 Symbol:  ZW 41/2013
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla odbioru zadania : remont kapitalny dachu krytego dachówką przy ul. Dąbrowszczaków 131
2014-01-22 Symbol:  ZW 40/2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
2014-01-22 Symbol:  ZW 39/2013
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infratrukturą techniczna i zapleczem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2014-01-22 Symbol:  ZW 38/2013
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2014-01-22 Symbol:  ZW 37/2013
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2014-01-22 Symbol:  ZW 36/2013
w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przy realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne" działanie 2.2. "Rozwój elektronicznych usług publicznych"
2014-01-22 Symbol:  ZW 35/2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzelenie zamówienia publicznego pn: "Zakup i dostawa sceny mobilnej" w ramach zadania inwestycyjnego pn" Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem"
2014-01-22 Symbol:  ZW 34/2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy budynku OSP w Wyrach" w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76"
2014-01-22 Symbol:  ZW 33/2013
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2013-10-31 Symbol:  ZW 32/2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego pn: Remont kapitalny dachu krytego dachówką przy ul. Dąbrowszczaków 131 w Wyrach
2013-10-31 Symbol:  ZW 31/2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie remontu ul. Kasprowicza w Wyrach
2013-10-31 Symbol:  ZW 30/2013
w sprawie powłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn: Wykonanie remontu ul. Wagonowej w Wyrach
2013-10-31 Symbol:  ZW 29/2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont kapitalny dachu krytego dachówką przy ul. Dąbrowszczaków 131 w Wyrach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 11399769 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony