Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2013 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-12-23 Symbol:  K 26/2013
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na 2014 rok
2013-12-02 Symbol:  K 25/2013
projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Wyry
2013-10-21 Symbol:  K 24/2013
projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013-10-17 Symbol:  K 23/2013
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-10-17 Symbol:  K 22/2013
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry
2013-10-17 Symbol:  K 21/2013
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXX/263/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013-10-17 Symbol:  K 20/2013
projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2014 roku
2013-10-17 Symbol:  K 19/2013
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawk podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013-10-09 Symbol:  K 18/2013
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
2013-08-22 Symbol:  K 17/2013
projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry
2013-06-21 Symbol:  K 16/2013
projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy wyry
2013-06-21 Symbol:  K 15/2013
projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013-05-17 Symbol:  K 14/2013
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/292/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszerze Gminy Wyry
2013-05-17 Symbol:  K 13/2013
projekt uchwały w sprawie inskasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-05-15 Symbol:  K 12/2013
projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11399591 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony