Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2013 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-01-28 Symbol:  UCH 04/2013
uchwała Rady Gminy Wyry nr XXV/207/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022
2013-01-21 Symbol:  UCH RIO 03/2013
Uchwała nr 4100/IV/16/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wyry wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
2013-01-21 Symbol:  UCH RIO 02/2013
Uchwała nr 4100/IV/15/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 700.000 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Wyry.
2013-01-09 Symbol:  UCH 01/2013
Uchwała nr XXV/208/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2013
2012-12-10 Symbol:  UCH RIO 03/2012
uchwała nr 4100/IV/218/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 700 000,00 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Wyry
2012-12-10 Symbol:  UCH RIO 02/2012
uchwała nr 4100/IV/217/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyry projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022
2012-12-10 Symbol:  UCH RIO 01/2012
uchwała nr 4100/IV/216/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyry projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Licznik odwiedzin: 11399520 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony