Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-06-26 Symbol:  163/2012/V
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej w Gostyni, w trybie bezprzetargowym
2012-06-26 Symbol:  162/2012/V
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przy ulicy Dworcowej w Wyrach
2012-06-26 Symbol:  161/2012/V
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/455/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2012-06-26 Symbol:  160/2012/V
w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012-06-26 Symbol:  159/2012/V
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022
2012-06-26 Symbol:  158/2012/V
w sprawie przyjęcia zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2012 rok
2012-06-26 Symbol:  157/2012/VI
w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
2012-06-26 Symbol:  156/2012/VI
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2011 rok
2012-06-26 Symbol:  155/2012/VI
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2011 rok
Licznik odwiedzin: 10877443 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony