Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2006-03-14 Symbol:  UCH 292
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyry
2006-03-14 Symbol:  UCH 288
w sprawie zasad udzielania pomocy społecznej w formie posiłku w Gminie Wyry
2006-01-26 Symbol:  UCH 286
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry
2005-08-12 Symbol:  UCH 232
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi
2005-05-30 Symbol:  UCH 223
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charaktere socjalnym
2005-05-30 Symbol:  UCH 216
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rónież trybu ich popierania
2005-05-30 Symbol:  UCH 214
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach
2004-10-29 Symbol:  UCH 162
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - drogę, działka nr 3289/147
2004-04-19 Symbol:  UCH 126
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2004-03-01 Symbol:  UCH 121
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych
2003-10-31 Symbol:  UCH80
w sprawie nadania nazwy ulicy
2003-10-31 Symbol:  UCH79
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2003-09-29 Symbol:  UCH 67/03
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach do wydawania decyzji administracyjnych

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5
Licznik odwiedzin: 10240416 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony