Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2012 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-01-29 Symbol:  ZW 46/2012
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu na zakup okularów korygującuch wzrok wypłacanego pracownikom Urzędu Gminy Wyry na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
2013-01-29 Symbol:  ZW 45/2012
w sprawie czasu pracy w roku 2013
2013-01-29 Symbol:  ZW 44/2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 28/2006 Wójta Gminy Wyry w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych
2012-12-10 Symbol:  ZW 43/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przpeorwadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego na "Adaptację i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby głównego węzła sieci serwerowni"
2012-12-10 Symbol:  ZW 42/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze do Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji
2012-12-10 Symbol:  ZW 41/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
2012-12-10 Symbol:  ZW 40/2012
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wyry
2012-12-10 Symbol:  ZW 39/2012
w sprawie powołania zaspołu zadaniowego do przeprowadzenia negocjacji
2012-12-10 Symbol:  ZW 38/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10"
2012-12-10 Symbol:  ZW 37/2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 16/2012 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do realizacji inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10"
2012-12-10 Symbol:  ZW 36/2012
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do realizacji inwestycji pn: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem"
2012-10-11 Symbol:  ZW 35/2012
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wyry
2012-10-11 Symbol:  ZW 34/2012
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia negocjacji
2012-10-11 Symbol:  ZW 33/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Gostyń i Wyry na przełomie 2012 oraz 2013 roku"
2012-10-11 Symbol:  ZW 32/2012
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla odbioru zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalziacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach - etap X"

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 11399535 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony