Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

projekty uchwał na V sesję Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-04-07 Symbol:  47pr/2011/VI
w sprawie zezwolenie na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym
2011-04-07 Symbol:  46pr/2011/VI
w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2011 rok
2011-04-07 Symbol:  45pr/2011/VI
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2011 - 2023
2011-04-07 Symbol:  44pr/2011/VI
w sprawie zmiany Uchwały nr L/485/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2011-04-07 Symbol:  43pr/2011/VI
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wyry, a Miastem Tychy w sprawie współdziałania w 2011 roku w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wyry doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach
2011-04-07 Symbol:  42pr/2011/VI
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wyry, a Miastem Tychy w sprawie zapewnienia opieki dzieciom z terenu Gminy Wyry w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Miasta Tychy
2011-04-07 Symbol:  41pr/2011/VI
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Wyry
Licznik odwiedzin: 11387846 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony