Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-02-17 Symbol:  40pr/2011/VI
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2011-02-17 Symbol:  39pr/2011/VI
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
2011-02-17 Symbol:  38pr/2011/VI
w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011-02-17 Symbol:  37pr/2011/VI
w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2011 rok
2011-02-17 Symbol:  36pr/2011/VI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2011 – 2023
2011-02-17 Symbol:  34pr/2011/VI
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
2011-02-17 Symbol:  33pr/2011/VI
w sprawie uchwalenia przedmiotu działania komisji Rady Gminy Wyry
2011-02-17 Symbol:  32pr/2011/VI
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011-02-17 Symbol:  31pr/2011/VI
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Gostyni
2011-02-17 Symbol:  30pr/2011/VI
w sprawie przystąpienia przez Szkół w Gostyni do projektu „Dialog przez sztukę: zaglądamy pod maskę Melpomeny”
Licznik odwiedzin: 11386554 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony