Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2011 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-05-16 Symbol:  ZP/PN/42/2011/U
Przewóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizuje obowiązek szkolny wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie przewozu.
2012-05-16 Symbol:  ZP/PN/40/2011/U
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Gostyni oraz Zespołu Szkół w Wyrach w ramach projektu pn.: "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2012-05-16 Symbol:  ZP/PN/39/2011/U
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2012-05-16 Symbol:  ZP/PN/36/2011/U
Udzielenie Gminie Wyry w 2011 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2011-12-22 Symbol:  ZP/PN/37/2011/U
Dostawa sprzętu gimnastycznego, artykułów plastycznych, mebli oraz tablicy interaktywnej w ramach projektu Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry.
2011-12-02 Symbol:  ZP/PN/23/2011/U
Przewóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wyry.
2011-12-01 Symbol:  ZP/PN/31/2011/U
Dostawa książek i podręczników dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Gostyni oraz Zespołu Szkół w Wyrach w ramach projektu pn.: "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2011-11-30 Symbol:  ZP/WR/33/2011/U
Przewóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wyry.
2011-11-30 Symbol:  ZP/PN/34/2011/U
Świadczenie usług związanych z organizacją wyjazdów warsztatowych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Gostyni oraz Zespołu Szkół w Wyrach
w ramach projektu pn.: „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry”.
2011-11-25 Symbol:  ZP/PN/32/2011/U
Dostawa książek oraz programów multimedialnych w zakresie realizacji projektu "Wiara w możłiwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry".
2011-11-22 Symbol:  ZP/PN/27/2011/U
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach - etap X.
2011-11-22 Symbol:  Zp/PN/30/2011/U
Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Wyry i Gostyń na przełomie 2011 oraz 2012 roku.
2011-10-14 Symbol:  ZP/PN/28/2011/U
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry”.
2011-09-01 Symbol:  ZP/PN/24/2011/U
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Gostyni oraz Zespołu Szkół w Wyrach w ramach projektu pn.: Mistrzowie kompetencji kluczowych w Gminie Wyry.
2011-09-01 Symbol:  ZP/PN/25/2011/U
Prowadzenie zajęć rozwojowych w ramach projektu Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości - Zajęcia z dogoterapii w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 11386829 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony